Ammattitaitoa täydentävät opinnot

Murikka tarjoaa myös ammattitaitoa täydentävää koulutusta mm. seuraavista teemoista.

Teemana työturvallisuus ja työhyvinvointi:

  • Työturvallisuuskorttikouluttajien täydennyskoulutus
  • Yrityskohtainen työhyvinvointikorttikoulutus
  • Työhyvinvointivalmentajien opinnot (yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa), 7 pv.

Perehdyttäminen ja työnopastus

Pedagogiikka ja opettaminen:

  • Aikuinen oppijana, 3 päivän tehopaketti pedagogiikasta oman työn ohella opettaville
  • Oppimisvaikeudet työelämässä – räätälöityjä kokonaisuuksia luennoista kokonaisiin kursseihin

Tietotekniikka:

  • Asiakkaan tarpeeseen räätälöityjä kursseja tietokoneen peruskäytöstä, Office-ohjelmista ja sosiaalisen median hyödyntämisestä

Kielenhuolto ja kirjoittaminen:

  • Sujuvaa suomea – kielioppia käytännöllisesti
  • Tekstiterapiaa ja teräviä kyniä - räätälöityä koulutusta kirjoittamisesta ja tekstin tuottamisesta arjen ja työelämän tarpeisiin