Autoalan koulutussopimuksen soveltaminen auto- ja konekorjaamoalalla sekä auto- ja konekaupan TES-alueella

Liittojen välillä on sovittu autoalan koulutussopimuksen mukaisesti sopimusalakohtaisesta soveltamisesta seuraavaa:

1. Koulutussopimuksen 2 ja 3 §:ien mukaisesti suoritettaessa ansion menetyksen korvausta maksetaan se auto- ja konekorjaamoalalla kulloinkin voimassa olevan keskituntiansion mukaisesti. Auto- ja konekaupan sopimusalueella korvausperuste on kuukausipalkka.

2. Koulutussopimuksen, ammattiyhdistyskoulutus, 3 §:n 2 momentin tarkoittamien luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun osallistuessa työnantajan tuen piirissä olevalle kurssille suoritetaan korvattavaa kurssipäivää kohden ateriakorvaus. Tämän koulutuslaitos laskuttaa suoraan työnantajalta.

3. Hyväksyttiin koulutussopimuksen 3 §:n 2 momentin työnantajan tuen piiriin kuuluvat kurssit vuodelle 2017 liitteen A mukaisesti. Oheisten autoalan erikoiskurssien lisäksi yksi Työsuojelun peruskurssi ja kaksi Luottamusmiesten peruskurssia sekä yksi Paikallisen sopimisen kurssi on kohdennettu myös autoalalle. Katso ajankohdat ko. koulutusalojen kohdista. 

4.Lisäksi todettiin, että Metallityöväen Liitto järjestää vuonna 2017 liitteen B mukaisesti ns. järjestökursseja, joille osallistumista varten annettavasta työstä vapautuksesta sovitaan paikallisesti.

Yleisten kurssien (Kokoustoiminta, Ammattiosaston taloudenhoito ja suunnittelu, Opintosihteerikurssi) tiedot löytyvät Yhdistystoimijan taidot-sivulta.