Järjestökurssituella korvataan ansionmenetystä

Pääalan koulutussopimus

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksessa (kohta 47 KOULUTUS, alakohta 47.3 Ay-koulutus, työsuhteen säilyminen) on sovittu, että kuka tahansa työntekijä ja Metallin jäsen voi osallistua Metallityöväen Liiton tai SAK:n järjestämälle kurssille. Työnantaja myöntää kurssiajalle opintovapaan täyttäessään oman kohtansa kurssihakemuksessa.

Kursseille valitut jäsenet voivat saada korvaukseksi ansionmenetyksestä apurahaa, joka koostuu kurssipäivärahasta ja kurssistipendistä. Päiväraha vuonna 2017 on 39,15 €/päivä ja kurssistipendi 35,26 €/päivä.

Metalliliitto maksaa opetuksen, majoituksen, ateriat ja matkakorvauksen edullisimman matkustustavan mukaan opiskelijalle.

Autoalan koulutussopimus

Auto- ja konekorjaamoalalla ja auto- ja konekaupan alalla koulutukseen liittyvistä asioista on sovittu koulutussopimuksella. Pöytäkirjan ote löytyy Opinto-oppaasta kohdasta Autoalan kurssit/Liite B. Vuonna 2017 näitä kurssinimikkeitä on kolme. Osallistumista varten annettavasta vapautuksesta sovitaan paikallisesti.

Kursseille valitut jäsenet voivat saada korvaukseksi ansionmenetyksestä apurahaa, joka koostuu kurssipäivärahasta ja kurssistipendistä. Päiväraha vuonna 2017 on 39,15 €/päivä ja kurssistipendi 35,26 €/päivä.

Metalliliitto maksaa opetuksen, majoituksen, ateriat ja matkakorvauksen edullisimman matkustustavan mukaan opiskelijalle.