Järjestökurssituella korvataan ansionmenetystä

Järjestökursseille voi kuka tahansa Teollisuusliiton jäsen voi osallistua. Työnantaja myöntää kurssiajalle opintovapaan täyttäessään oman kohtansa kurssihakemuksessa.

Kursseille valitut jäsenet voivat saada korvaukseksi ansionmenetyksestä apurahaa, joka koostuu kurssipäivärahasta ja kurssistipendistä. Päiväraha vuonna 2018 on 39,35 €/päivä ja kurssistipendi 35,43 €/päivä.

Teollisuusliitto maksaa opetuksen, majoituksen, ateriat ja matkakorvauksen kokonaistaloudellisesti järkevän matkustustavan mukaan opiskelijalle.