Jäsenhuollon ajankohtaispäivät

Ammattiosaston perustehtävä on hyvä jäsenasioiden hoito ja oman jäsenre kisterin ajantasainen ylläpito. Näissä merkeissä kutsumme ammattiosastojen jäsenasioista vastaavat Jäsenhuoltajien ajankohtaispäiville Murikkaan 26.-27.8.2017.

Viikonlopun aikana on mahdollisuus hoitaa jäsenasioita ja täydentää tietoja jäsenyyksien hoitamisesta.

On hyvin tärkeää, että osastosta saapuu paikalle taloudenhoitaja tai jäsenasi­oista vastaava henkilö. Tilaisuus sopii myös osaston puheenjohtajille, sihtee­reille, pääluottamusmiehille tai muille aktiivihenkilöille.

Tänä vuonna on teemaksi valittu "Muutoksen edessä". Ohjelmassa on Riku Aallon tilannekatsaus ja työttömyysturvamuutokset 2017 sekä ajankohtais­ta asiaa ammattiosaston verotuksesta, tietosuojasta ja e-Hallinnasta (nettijäsen­ rekisteri). Titaani-ohjelman käyttäjille järjestetään tarvittaessa työpaja.

Tarkempi ohjelma ja aineisto lähetetään ilmoittautuneille myöhemmin. Päi­vät eivät aiheuta kustannuksia osallistujalle. Liitto vastaa sekä kurssi- että ylläpitokustannuksista ja maksaa matkakorvaukset halvimman matkustusta­van mukaan

Ilmoittautumiset pyydämme sähköpostilla 30.6.2017 mennessä osoittee seen (sisko.valikorpi@metallilii tto.fi). Ilmoittautua voi myös puhelimitse Sisko Välikorpi 020 77 41187 tai 040 590 6003 tai Kirsi Jääskeläinen 040 709 4498.

Tervetuloa!