Kansainvälisen yhteistyön koulutusohjelma (3+3+2 pv)

Kansainvälisen yhteistyön koulutusohjelman tavoitteena on syventää osallistujien kansainvälistä tietotaitoa. Mitä on kansainvälinen yhteistyö ammattiyhdistystoiminnassa? Millaista toimintaa ja millaisia tavoitteita kansainvälisillä järjestöillä on? Millaista on Eurooppa-tasoinen työmarkkinatoiminta? Mitä merkitystä on eurooppalaisella konserniyhteistyöllä? Lisäksi koulutusohjelmassa opitaan eurooppalaista tapa-ja kulttuuritietoutta.

Koulutusohjelma koostuu kolmesta lähiopetusjaksosta (3 + 3+ 2 pv), kirjallisesta raportista sekä viiden päivän opintomatkasta. Osanottajilta edellytetään perustietoja EU:n rakenteista, oman toimialan kehityksestä. Myös internetin käytön perustietoja tarvitaan.

Lisätietoja: Aki Ojakangas, etunimi.sukunimi@metalliliitto.fi