Kansainvälisen yhteistyön koulutusohjelma (3+3+3+3+2 pv)

Koulutusohjelma on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja ammattiosastojen kansainvälisesti suuntautuneille toimijoille. Ohjelma toteutetaan neljän ay-opiston yhteistyönä. Se toteutetaan kolmen päivän opintojaksoina sekä ulkomaille suuntautuvana opintomatkana. Näiden lähijaksojen laajuus on yhteensä n. 100 oppituntia. Opiskelijat osallistuvat opintojaksoihin sekä työskentelevät ohjatusti ja itsenäisesti jaksojen välillä. Opiskelijat laativat myös noin 1,5 opintopisteen laajuisen projektityön.

Keskeinen sisältö:

  • Työmarkkinajärjestöjen kansainvälinen toiminta
  • Monikansalliset yritykset ja globaalit markkinat
  • Ylikansalliset yhteisöt ja ihmisoikeudet
  • Kansainvälinen yhteisölainsäädäntö
  • EWC-edustajan toiminta
  • EU ja ilmastonmuutos
  • Talous- ja sosiaalipolitiikka EU:ssa
  • EU-integraation historia ja tulevaisuus
  • Euroopan unionin päätöksenteko

Tarkat ajankohdat ja järjestävät tahot selviävät Murikan kotisivulta tammikuussa 2018. Ohjelmaan haetaan kuten normaalille kurssille. Mikäli ansionmenetystä tulee, maksetaan Järjestökurssituki

Lisätietoja: Vesa Holappa, etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi