YHDENVERTAISUUS TYÖPAIKALLA (3 pv)

Tasa-arvolaki velvoittaa yli 30 hengen työpaikat tekemään yhdenvertaisuus- tai tasa-arvosuunnitelman. Yhdenvertaisuus työpaikalla -kurssi auttaa laatimaan suunnitelman. Samalla saat tietoa, kuinka menetellä syrjintätilanteissa. Kurssi sopii luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, erilaisten yhteistyöelimien henkilöstöedustajille sekä kaikille yhdenvertaisuuden edistämisestä kiinnostuneille.

Kurssilla työnantajan tuki

Seuraavat kurssit:

Yhdenvertaisuus työpaikalla 16.04.2018 Hae kurssille
Yhdenvertaisuus työpaikalla 19.11.2018 Hae kurssille