Murikka-opisto on ammattiyhdistyskoulutusta ja työyhteisöjen kehittämiskoulutusta tarjoava työelämän kansanopisto. Koulutuksemme on suunnattu pääasiassa työelämässä toimiville Metalliliiton jäsenille.

Metallin koulutus

Luottamusmiehellä ja varamiehellä on oikeus koulutukseen

”Työpaikoilla tulee käydä säännöllisesti – kahden kuukauden kuluessa luottamusmieskauden alkamisesta ja tämän jälkeen vuosittain – keskustelu, jossa käsitellään työpaikan neuvottelujärjestelmälle asetettavia /asetettuja tavoitteita ja sen toimivuutta.”…”Samalla suunnitellaan luottamusmiehen tehtävään liittyvän koulutuksen tarve, aikataulut ja tavoitteet.” (TES 43.4)

 

Luottamusmieskurssit kuuluvat työnantajan tuen piiriin. (Työehtosopimus, kohta 47 Koulutus ).

Tukeen ovat oikeutettuja pääluottamusmies ja varapääluottamusmies, luottamusmies ja varaluottamusmies sekä tietyin edellytyksin ammattiosaston puheenjohtaja. Työnantaja maksaa ansiomenetyskorvauksen keskituntiansion mukaan ja ateriakorvauksen opistolle.


Luottamusmiesten täydennyskoulutus on kohdassa TÄYDENNYSKOULUTUS.


Muu koulutus

  • Yrityksille
  • Työhyvinvointikortti
  • Työturvallisuuskoulutus
  • Lukituki
  • Ammattiosastoille
  • Työelämän verkko-opisto
  • Henkilöstökoulutus

Vuoden 2014 alusta tulee voimaan laki, joka velvoittaa työantajaa kehittämään aiempaa

kattavammin työntekijöidensä ammatillista osaamista. Lain avulla tavoitellaan yrityksen

osaamisen vahvistamista sekä yhä useamman työntekijän saamista kehittämisen piiriin.

Murikka-opisto on toiminut työorganisaatioiden kehittämisen tukena jo yli 30 vuotta.Kysy kursseista
*-merkityt kohdat ovat pakollisia täytettäviä

Kalenteri

Kalenterissa näkyvät kurssien aloituspäivät. Viemällä hiiren päivämäärän ylle, saat tarkemman kuvauksen kyseisenä päivänä alkavista kursseista.