Työpaikkaohjaajien koulutus (3 pv)

Ammatillisen koulutuksen reformi astuu voimaan vuoden 2018 alusta. Sen seurauksena työpaikalla tapahtuvan oppimisen merkitys kasvaa ja työpaikoilla tarvitaan aiempaa enemmän työpaikkaohjaukseen sitoutuneita ihmisiä.

Kevään kurssi on kohdennettu Kemianteollisuuden yritysten työntekijöille. Syksyn kurssi on yleinen kurssi ja sen tiedot päivitetään kevään kurssin toteutumisen jälkeen sivuille.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu Kemianteollisuuden yritysten työtekijöille, jotka oman työnsä ohella ohjaavat ja arvioivat ammatillisessa koulutuksessa opiskelevia koulutussopimus- tai oppisopimusopiskelijoita tai harjoittelijoita. Koulutus soveltuu myös muille yritysedustajille, joiden tehtävänä organisoida yrityksessä opiskelevien ohjaus.

Koulutus on Teollisuusliitto ry:n ja Kemianteollisuus ry:n yhteistä koulutusta, joten toivomme osallistumista sekä työntekijä- että työantajapuolelta.  Koulutuksen aikana saa hyvän kuvan ammatillisessa koulutuksessa tapahtuvista muutoksista työelämän näkökulmasta.

Lyhyesti työpaikkaohjaajan tehtävistä

 • Osallistuu ammattiin oppivan toteuttamissuunnitelman tekoon opiskelijan ja ammattiin oppivan ohjaavan opettajan kanssa
 • Esittelee työssäoppijan työyhteisön jäsenille
 • Perehdyttää ammattiin oppivan työympäristöön, -menetelmiin ja -välineisiin työturvallisuussäädösten mukaisesti
 • Ohjaa opiskelijaa työssäoppimisjakson tavoitteiden mukaisesti
 • Arvioi oppimisen edistymistä, ammattiin oppimisen onnistumista sekä mahdollisia ammattiosaamisen näyttöjä
 • Antaa opiskelijalle palautetta
 • Varmistaa ammattiin oppimisen laadukkaan ja turvallisen toteuttamisen

Kurssin sisältö

 • Ammatillisen koulutuksen reformi: mikä muuttuu, mikä säilyy
 • Työpaikan, oppilaitoksen ja opiskelijan välinen yhteistyö
 • Työpaikalla järjestettävän  koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu
 • Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi
 • Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi
 • Oman työpaikan ohjaussuunnitelman kehittäminen

Kurssin hinta

Kurssin hinta on 434,90 euroa (täysihoito)/osallistuja. Koska kurssi on yhteisen koulutuksen korvauspiiriin kuuluva kurssi, on kurssille osallistumisesta sovittava paikallisesti työnantajan kanssa.

Pidämme oikeuden muutoksiin. Tarkempi ohjelma lähetetään osallistujille. Kurssille mahtuvat ensimmäiset 24 ilmoittautujaa.  

Ilmoittautumiset työnantajat Kemianteollisuuteen ja työntekijät normaalin ilmoittautumismenettelyn mukaan Teollisuusliittoon.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry                                          Teollisuusliitto ry

Jussi-Pekka Rode                                              Hannu Siltala

Asiantuntija, koulutuspolitiikka                      Koulutuspäällikkö

+358 40 168 6836                                           +358 40 579 6306

jussi-pekka.rode@kemianteollisuus.fi            hannu.siltala@teollisuusliitto.fi

Työpaikkaohjaajien koulutus (yleinen) 21.11.2018 Hae kurssille