Työsuojelun täydennyskurssi -
RISKIEN ARVIOINTI (3 pv)

Riskien arviointi -kurssi on tärkeä lisäperehdytys perus- ja jatkokurssin suorittaneille työsuojelusta vastaaville. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään, tunnistamaan ja arvioimaan työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat. Tämä riskien arviointi ja hallinta toteutetaan yhdessä työntekijöiden ja heidän edustajiensa kanssa.

Kurssi antaa perusvalmiudet osallistua työpaikalla vaarojen selvittelyyn ja terveysriskien arviointiin.

Kurssin sisältöä:

  • asennus- ja huoltotöiden vaarojen tunnistaminen ja arviointi
  • kemiallisille tekijöille altistuminen ja terveysriskin tunnistaminen ja arviointi
  • kone- ja laiteturvallisuuden arviointi
  • asenteet ja riskinotto työssä

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja opettaja Stig Sarlinilta (020 77 41509); sähköposti etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Kurssilla työnantajan tuki

Seuraavat kurssit:

Työsuojelun täydennyskurssi-Riskien arviointi (H ) 26.02.2018 Hae kurssille
Työsuojelun täydennyskurssi-Riskien arviointi 29.10.2018 Hae kurssille