Kun työtön tai kokoaikaisesti lomautettu osallistuu ay-koulutukseen…


Työtön Teollisuusliiton jäsen voi osallistua liiton järjestämälle kurssille, joka kuuluu järjestötuen piiriin. Mikäli olet työtön,

  • tarkista aina TE-toimistolta ennen kurssille lähtöään, ettei työttömyyspäivärahan maksamiselle ole estettä kurssin aikana.
  • ilmoita TE-toimistolle tai työnantajalle olevasi kurssin aikana kutsuttavissa työhön.

TE-toimistot suhtautuvat vaihtelevasti opistokoulutukseen. Jos TE-toimisto ei tarjoa lomautetulle aktiivisesti työtä, riittää, että tieto on työnantajalla, joka on lomauttanut työntekijän.

Kurssin aikana saat työttömyyspäivärahan, kuten olisit muutenkin saanut. Liitto ei maksa tällöin apurahoja.