Osallistujan areenat – Kuukauden kurssi

Osallistujan areenat on luottamusmiesten,  työsuojeluvaltuutettujen ja järjestötyön aktiivien yhteistä täydennyskoulutusta. Se koostuu neljästä teemaviikosta, joista rakentuu jokaiselle yksilöllinen kokonaisuus. Opiskelu perustuu itsenäisiin oppimistehtäviin ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Opiskelija tai ryhmä valitsee itse aiheet, joihin perehtyy. Pohdi, tutki, opi, kehitä – ja opeta oppimasi muille!

Ensimmäisen viikon teemana ovat edunvalvojan hyvinvointitaidot. Toisella viikolla pohdimme työelämän muutossuuntia ja kehittämistarpeita. Kolmannella viikolla aiheena on kehittyvä edunvalvonta ja ammattiyhdistysliike.  Neljäs viikko on omistettu sen tarkkailemiselle, mitä yhteiskunnassa on tapahtumassa: mistä hyvinvointiyhteiskuntamme on tullut ja minne se on menossa?

Mielenkiintoisia keskusteluja, pohdiskelua yksin ja ryhmässä, tiedon hankintaa kiinnostavista aiheista – lisäksi kurssilta saa reilun annoksen tietoteknisiä taitoja sekä vuorovaikutus- ja viestintäosaamista sekä kouluttajavalmiuksia. Myös oppimistaidot lisääntyvät tekemisen myötä.

Murikassa seuraavan kerran vuonna 2020

Katso vuoden 2018 kurssista esite tästä


Kysy lisää: vastuuopettaja Marjo Nurmi, etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi