Ansökning till kurserna

Vi håller på med att förbereda ett elektroniskt ansökningssystem, men tillsvidare ansöker man till Murikkas kurser med ansökningsblankett i pappersform. Kursansökningsblanketten hittas här.

1. Fyll i följande punkter på kursansökningsblanketten

  • Kursinformation
  • Ansökaren ifyller

2. Skriv ut blanketten, datera den och skriv under.

3. Be din arbetsgivare fylla i sina markeringar och underteckna.

  • För kurser som arbetsgivaren stöder ersätter arbetsgivaren inkomstbortfall samt betalar måltidsersättning till institutet. Kontrollera, att arbetsgivaren har kryssat de rätta punkterna och att arbetsgivarens adress står rätt.
  • För organisationskursernas del betalar arbetsgivaren inga ersättningar. Kursansökan fungerar som ansökan för stipendium. För en person som inte får inkomster från annat håll kan förbundet bevilja kursdagpenning och stipendium.

4. Ta ett tillräckligt antal kopior av den ifyllda blanketten.

  • åt arbetsgivaren
  • åt dig själv
  • vid behov åt fackavdelningen

5. Posta originalet till adressen

Industrifacket rf /Utbildningsverksamheten, PL 107, 00531 Helsingfors

OBS! Blanketten kan inte sändas elektroniskt direkt till förbundet, men du kan skanna den undertecknade ansökan och skicka den som e-post till utbildningssekreteraren Anne Sulanterä (förnamn.efternamn@metalliliitto.fi )

6. Kursinbjudan får du som e-post. Kontrollera, att din e-postadress står rätt i ansökan. Säkerställ också att det finns ledigt utrymme i e-postlådan för att motta inbjudan. Om du inte har e-postadress, fungerar den traditionella posten fortfarande.

Läs igenom kursinbjudan noggrant! Det finns viktig information om praktiska saker i den.

 * * * * 

Du kan också delta i de av förbundet anordnade svenska kurserna. Då sänder du din ansökan till:

Industrifacket rf
Svenskspråkiga sektionen
PB 107
00531 Helsingfors