Autoalan koulutussopimuksen soveltaminen auto- ja konekorjaamoalalla sekä auto- ja konekaupan TES-alueella

Liittojen välillä on sovittu autoalan koulutussopimuksen mukaisesti sopimusalakohtaisesta soveltamisesta seuraavaa:

1. Koulutussopimuksen 2 ja 3 §:ien mukaisesti suoritettaessa ansion menetyksen korvausta maksetaan se auto- ja konekorjaamoalalla kulloinkin voimassa olevan keskituntiansion mukaisesti. Auto- ja konekaupan sopimusalueella korvausperuste on kuukausipalkka.

2. Koulutussopimuksen, ammattiyhdistyskoulutus, 3 §:n 2 momentin tarkoittamien luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun osallistuessa työnantajan tuen piirissä olevalle kurssille suoritetaan korvattavaa kurssipäivää kohden ateriakorvaus (25,34 € vuonna 2019). Tämän koulutuslaitos laskuttaa suoraan työnantajalta.

3. Hyväksyttiin koulutussopimuksen 3 §:n 2 momentin työnantajan tuen piiriin kuuluvat kurssit vuodelle 2019 liitteen A mukaisesti. Oheisten autoalan erikoiskurssien lisäksi yksi Työsuojelun peruskurssia, kaksi Luottamusmiesten peruskurssia sekä yksi Paikallisen sopimisen kurssi on sovittu työnantajan tuen piiriin. Kurssien ajankohdat löytyvät ko. kurssien kohdista.

4.Lisäksi todettiin, että Teollisuusliitto järjestää vuonna 2019 liitteen B mukaisesti ns. järjestökursseja, joille osallistumista varten annettavasta työstä vapautuksesta sovitaan paikallisesti.

Liitteessä B sovittujen kurssien (Kokoustoiminta, Ammattiosaston taloudenhoito ja suunnittelu, Opintosihteerikurssi) tiedot löytyvät Yhdistystoimijan taidot-sivulta.