AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS

AUTOALAN KOULUTUSSOPIMUKSEN SOVELTAMINEN VUONNA 2020

Liittojen välillä on sovittu autoalan koulutussopimuksen mukaisesti sopimusalakohtaisesta soveltamisesta seuraavaa:

1. Koulutussopimuksen 2 ja 3 §:ien mukaisesti suoritettaessa ansionmenetyksen korvausta maksetaan se tuntipalkkaiselle työntekijälle kulloinkin voimassa olevan keski­tuntiansion mukaisesti. Kuukausipalkkaisella työntekijällä korvausperuste on keskiansio.

2. Koulutussopimuksen, ammattiyhdistyskoulutus, 3 §:n 2 momentin tarkoittamien luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun osallistuessa työnantajan tuen piirissä olevalle kurssille suoritetaan korvattavaa kurssipäivää kohden ateriakorvaus (25,56 € vuonna 2020). Tämän koulutuslaitos laskuttaa suoraan työnantajalta.

3. Hyväksyttiin koulutussopimuksen 3 §:n 2 momentin työnantajan tuen piiriin kuuluvat kurssit vuodelle 2020 liitteen A mukaisesti. Oheisten autoalan erikoiskurssien lisäksi kaikki Työsuojelun peruskurssit, yksi Luottamusmiesten peruskurssi, yksi Paikallisen sopimisen kurssi sekä yksi Työoikeuden kurssi on sovittu työnantajan tuen piiriin. Kurssien ajankohdat löytyvät ko. kurssien kohdista.

4.Lisäksi todettiin, että Teollisuusliitto järjestää vuonna 2020 liitteen B mukaisia järjestökursseja, joille osallistumista varten annettavasta työstä vapautuksesta sovitaan paikallisesti. Työnantajalla ei ole näihin kursseihin palkanmaksuvelvoitetta,

Liitteessä B sovittuja kursseja ovat: Ammattiosaston johtaminen, Toimiva kokous, Yhdistyksen taloudenhoito, Ammattiosaston toiminnan ja talouden suunnittelu, Sihteerinä yhdistyksessä, Jäsenhuollon kurssi, Opintosihteerikurssi, Oppilaitostiedotuskurssi, Kansantalous, Työntekijän sosiaaliturva. Tarkempia tietoja kursseista löytyy sivuilta Yhdistystaidot ja Työelämätaidot

  

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS AUTOALAN KOULUTUSSOPIMUKSEN SOVELTAMINEN VUONNA 2021

Liittojen välillä on sovittu autoalan koulutussopimuksen mukaisesti sopimusala­ kohtaisesta soveltamisesta seuraavaa:

1. Koulutussopimuksen  2  ja  3 §:ien  mukaisesti  suoritettaessa  ansionmenetyk­ sen korvausta maksetaan se tuntipalkkaiselle työntekijälle kulloinkin voimassa olevan keskituntiansion mukaisesti. Kuukausipalkkaisella työntekijällä korvausperuste on keskiansio.

Koulutussopimuksen, ammattiyhdistyskoulutus, 3 § 2 mom. tarkoittamien luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun osallistuessa työnantajan tuen piirissä olevalle kurssille suoritetaan korvattavaa kurssipäivää kohden ateriakorvaus määrältään 25,70 € vuonna 2021. Tämän koulutuslaitos las­ kuttaa suoraan työnantajalta.

Hyväksyttiin koulutussopimuksen 3 §:n 2 momentin työnantajan tuen piiriin kuuluvat kurssit vuodelle 2021 (liite).

Lisäksi todettiin, että Teollisuusliitto järjestää vuonna 2021 järjestökursseja, joille osallistumista varten annettavasta työstä vapautuksesta sovitaan paikallisesti. Työnantajalla ei ole näihin kursseihin palkanmaksuvelvollisuutta.