AUTOALAN TYÖSUOJELUN LYHYT JATKOKURSSI (3 pv)

Autoalalla on omat työterveys- ja työturvallisuusriskinsä, jotka vaativat erityishuomiota. Kurssin tavoitteena on lisätä osallistujien tietämystä terveys- ja turvallisuusriskeistä, työsuojeluvaltuutetun oikeuksista ja velvollisuuksista ja näin vähentää autoalan työtapaturmia.

Kurssilla tutustut mm. kemikaalien turvalliseen käyttöön ja varastointiin. Lisäät tietämystäsi, miten vältetään altistumia liuotinaineille. Opit kartoittamaan ja hallitsemaan riskejä. Saat perustiedot hyvästä työergonomiasta. Yhdessä muiden kanssa pohdit myös henkinen työsuojelun merkitystä työhyvinvoinnille.

Kurssi on tarkoitettu niille autoalan työsuojelutehtävissä toimiville, jotka ovat jo suorittaneet työsuojelun peruskurssin.

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja opettaja Stig Sarlinilta (020 77 41509). Sähköposti: etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi.

Kurssilla työnantajan tuki

Seuraavat kurssit: