Färdigheter för arbetslivet och föreningar  

Många slags kunskaper behövs i arbetslivet: utöver yrkesmässiga kunskaper krävs bland annat kunskaper för gruppsamverkan, interaktionsfärdigheter och förhandlingskunnande. Ibland måste man åstadkomma skriven text. Eftersom informationsteknik smyger sig in i allt, behövs digitala färdigheter alltmer och ännu oftare än tidigare.

En aktiv medborgare behöver kunskaper även utanför arbetet. Att delta i olika föreningar och organisationer, möten och utbildningar förutsätter många slags kunskaper. Det lönar sig att behärska mötespraxis, vare sig du är i styrelsen av en fackavdelning, stad, föräldraförening eller ett bostadsaktiebolag.

Ett medborgarsamhälle baserar sig på att människan har vilja och motivation att agera. Viljan skapas inte genom att tvång, däremot lägger kunskapsfärdigheterna en god grund för deltagandet.

Murikka har ett brett utbud kurser med vilka du kan öka dina färdigheter för arbetslivet och föreningskunskaper. Kurserna är öppna för alla förbundets medlemmar som är i arbetslivet. Bekanta dig med utbudet och kom och utveckla dina kunskaper!

Bekanta dig med kursutbudet!