Fördjupade studier för förtroendevalda

Intressebevakning är ett krävande uppdrag. Den förutsätter kunskapsmässiga och praktiska resurser men även uthållighet och goda nätverk. Den långvariga intressebevakningsutbildningen hos Murikka stöder utvecklingen av dessa.

Murikka arrangerar varje år turvis den en månad långa kursen Osallistujan areenat och den tre månader långa kursen Muutoksen eväät. På de långa kurserna är det möjligt att fördjupa sig i inlärning av sådana kunskaper vars utveckling tar tid: förmågan att analysera den egna verksamhetsomgivningen och självständig problemlösning, effektiv datainsamling, undersökande inlärning och andra kunskaper som underlättar intressebevakningsarbetet. När kunskaperna ökar, växer också självförtroendet som biprodukt. Under den långvariga intressebevakningsutbildningen bygger den studerande själv en egen utbildningsstig.

Studierna för förtroendemän kan även fördjupas med Utbildningsprogram för internationellt samarbete samt Praktik- och preparandkurs för arrangörer.