Järjestyksenvalvojan lisäkoulutus (2 pv)

Opisklijat opettelevat hallitsemaan kantamiensa voimankäyttövälineiden käyttöä ja omaavat sellaiset ihmisten käsittelytaidot, että pystyvät toimimaan uhkatilanteissa ja niiden torjunnassa. Koulutus koostuu teoriaopetuksesta ja käytännön fyysisistä harjoitteista. Tietojen ja taitojen omaksuminen varmistetaan teoriakokeella ja fyysisellä näyttökokeella.

Kurssin sisältöä:

  • Käydään läpi kaasusumutin ja teleskooppipatukka voimankäyttövälineinä.
  • Perehdytään voimankäyttöä käsittelevään lainsäädäntöön.
  • Harjoitellaan voimakeinojen käytön kohteena olevan ensiapua.

Kurssin hyväksytysti suorittanut saa todistuksen, jolla voi hakea poliisilta järjestyksenvalvojakorttiin päivitetyt koulutustiedot.

Lisätietoja kurssista: Ville-Petteri Risberg, etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin, mikäli ansionmenetystä kurssin ajalta tulee.

Järjestyksenvalvojan lisäkoulutus 08.05.2021 Hae kurssille
Järjestyksenvalvojan lisäkoulutus 09.10.2021 Hae kurssille