KOMPLETTERINGSKURS  (3 dagar)

GEMENSAM UTBILDNING FÖR FÖRTROENDEVALDA

Kursen fungerar som kompetenshöjande utbildning för både förtroendemän och arbetar-skyddsfullmäktige.

Trots att namnet är det samma har kursen varje år nytt innehåll. Under kursen behandlas aktuella frågor inom intressebevakningen, avtalsfrågor samt nytt inom arbetarskyddet. Kom gärna med tips på vad du vill veta mera om

 

Mer information om de svenskspråkiga kurserna får du av ombudsmannen ansvarig för den svenska verksamheten Nina Wessberg,  nina.wessberg@teollisuusliitto.fi

Kursansökningsblankett PDF på svenska