YHDENVERTAISUUS TYÖPAIKALLA (3 pv)

Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. (YhdenvertaisuusL 7§) 

¨Kurssin sisältö:

  • Opitaan ennakoimaan ja tunnistamaan syrjintää sekä saadaan välineitä puuttua syrjintään ja häirintään.
  • Käsitellään samapalkkaisuutta sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tekemistä.
  • Esitellään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeihin liittyviä oikeustapauksia ja tuomioistuinten ratkaisuja.

Kurssi sopii luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, erilaisten yhteistyöelimien henkilöstöedustajille sekä kaikille yhdenvertaisuuden edistämisestä kiinnostuneille.

Kurssilla työnantajan tuki joillain sopimusaloilla. Teollisuusliiton sivuilta voit tarkistaa kuuluuko kurssi oman sopimusalasi koulutussopimukseen

Lisätietoja kurssista: Sari Kola, etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Yhdenvertaisuus työpaikalla 15.03.2021 Hae kurssille
Yhdenvertaisuus työpaikalla (Hakaniemi) 17.11.2021 Hae kurssille