Utbildning       

Murikka har som mål att utöka olika färdigheter i arbetslivet. Flera av kurserna har riktats till riktas till dem som har olika uppgifter inom intressebevakningen eller organisationsverksamheten, men vi arrangerar kurser också för alla fackförbundets medlemmar. Dessutom erbjuder vi mångsidig utbildning som köptjänst för företag och andra intressegrupper.

  • Studier för förtroendevalda, det vill säga grund- och fortsättningskurser för förtroendemän och i arbetarskydd, samt åtskilliga kompletteringskurser är den största kursgruppen i volym. Genom fördjupade studier kan man utveckla sina intressebevakningskunskaper i enlighet med individuella läroplaner.
  • Kunskaper inom arbetslivs och växelverkan innehåller arbetslivets allmänbildning som alla har nytta av: förhandlings- och interaktionskunnande, förenings- och möteskunskaper, språkkunskaper, datorfärdigheter osv. Denna kursgrupp har studier som är nyttiga för alla.
  • Murikka ordnar temaseminarier, aktualitetsdagar och kortkurser enligt olika målgruppers enskilda behov. Kurserna planeras i samarbete med beställaren. Vi arrangerar också utbildning som köptjänst som kompletterar yrkesskicklighet för att fylla de behov individer eller företag kan ha.
  • Vi understöder självständiga studier genom att producera och dela material som stöd i studierna.

Murikka känner arbetslivet. Bekanta dig med vårt utbildningsutbud!