Murikka som inlärningsomgivning

Studier med utgångspunkt i den studerande

  • En vuxen studerande har alltid sina egna inlärningsbehov som vi tillgodoser efter bästa förmåga.
  • Inkluderande metoder stöder tillväxten till en deltagande individ.
  • Var och en har rätt att lära sig enligt sin egen utgångsnivå.
  • Att dela erfarenheter och att lära sig från andra är ett centralt element i vuxenutbildning.
  • Utöver kunskaper och kunnigheter är frisk självkänsla och goda inlärningsfärdigheter väsentliga. Dem stöder vi, för med dem klarar man sig fint!

Murikkas utbildning är huvudsakligen i kortform. Kurserna är oftast tre dagar, en vecka eller två veckor långa. Även veckoslutsseminarier med olika teman arrangeras. Det finns även turvis en längre kurs per år på Murikka: den en månad långa Osallistujan areenat och den tre månader långa Muutoksen eväät.

Murikka lämpar till mycket som inlärningsomgivning


Institutbyggnaden är ett kompakt paket: allt är nära och under samma tak. Man kommer alltid torrskodd till klassutrymmena, restaurangutrymmena, biblioteket och inkvarteringsrummen. Det är endast till sporthallen och strandbastun som man tar några steg utomhus.

Det fantastiska läget vid Näsijärvi sjö, mitt i den norra tavastländska naturen, möjliggör undervisning även utanför klassutrymmena. Vi skapar gärna mångsidiga inlärningsomgivningar där inlärning smakar av upplevelser och glädje.

 Institutet renoveras som bäst. När renoveringen blir färdig, får de studerande njuta av nya upplevelser igen, bl.a. spaavdelningen i sporthuset.