När du anländer till Murikka…

I samband med kursinbjudan får du information om ankomst till Murikka och boendepraxis. Läs brevet och följ anvisningarna.

  • Oftast arrangeras samtransport från Tammerfors järnvägsstation till Murikkas kurser. Det finns ytterligare uppgifter i kursbrevet. Har du särskilda frågor, ring till Murikkas reception, tel. 020 77 41500.
  • För de som anländer med egen bil finns det två rymliga parkeringsområden i Murikka. Lämna inte din bil någon annanstans än på märkta P-platser.
  • Du får ditt inkvarteringsrum oftast under lunchpausen på kursens öppningsdag, senast på kaffepausen under rusningstid. 
  • Institutets reception och telefonväxel är öppna må–to kl. 8–16 och fre kl. 8–15.30.

Diskutera med Murikkas reception på förhand, om:

  • du anländer till Murikka redan på kvällen före kursen. Detta är möjligt, ifall du reser långtifrån och restiden blir obekväm. Förhandsanmälan är nödvändig, för Murikkas dörrar är låsta på kvällarna. Genom att ringa får du viktiga anvisningar.  
  • det är nödvändigt att använda taxi när du anländer till Murikka. Taxiavgifter ersätts inte om saken inte överenskommits på förhand. Kom ihåg att spara kvittot för reseräkningen.

Dieter och matallergier: Om du följer specialdiet (laktosfri, glutenfri, vegetarisk eller vegan), fyll i dietblanketten som är tillgänglig i receptionen när du anländer till Murikka. Ifall du har mera ovanliga matallergier, skicka redan före kursen e-post om saken till köket på Murikanranta, Hanna Paasonen (förnamn.efternamn(at)murikanranta.fi).

Om din ankomst förhindras till exempel på grund av plötslig sjukdom, anmäl det till utbildningssekreteraren eller receptionen, tel. 020 77 41500.

Varje inkvarteringsrum har en informationspärm. Bekanta dig med den! Den innehåller viktig information.