TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN

PALKKATEKNIIKAN KURSSI (5 pv)

Palkkatekniikan koulutus sopii paitsi luottamushenkilöille myös muille työnvaativuustyöryhmän jäsenille ja palkkausjärjestelmästä kiinnostuneille.

Kurssin sisältöjä:

  • työn vaativuuden määritys ja pisteytys
  • peruspalkka, työkohtainen palkan osuus ja henkilökohtainen osuus
  • palkkaustavan valinta
  • aikapalkka ja suorituspalkka
  • palkan rakenteen ja määrän muutokset
  • keskituntiansio
  • erilliset lisät
  • tulospalkkauslisä palkkauksen osana
  • palkan maksaminen

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja luottamusmiestiedon opettajilta: Timo Lehto (040 752 6318) ja Heidi Rannikko (040 843 1629). Sähköpostit: etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Kurssilla Teknologiateollisuuden alan koulutussopimuksen mukaan työnantajan tuki

Seuraavat kurssit: