ALUEELLINEN LUOTTAMUSMIESTEN PERUSKURSSI (2 + 2 pv)

Alueellinen peruskurssi on kohdennettu Kaakkois-Suomii – Savo-Karjala -alueen pienten työpaikkojen luottamusmiehille.

Kurssin sisältöjä:

  • luottamusmiehen tehtävät ja asema edunvalvontajärjestelmässä
  • keskeisin työlainsäädäntö, työehtosopimus ja sen liitesopimukset pääosin
  • paikallisen sopimisen perusteet
  • tuotannossa ja edunvalvonnassa tapahtuvien muutosten kohtaaminen

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja luottamusmiestiedon opettajilta: Timo Lehto (040 752 6318) ja Heidi Rannikko (040 843 1629). Sähköpostit: etunimi.sukunimi@metalliliitto.fi 

Kurssi kuuluu työnantajan tuen piiriin
 

Alueellinen luottamusmiesten peruskurssi 2017: