Fortsättningskurs i arbetarskydd (5 + 5 dagar)

Kursen fördjupar de egna färdigheterna inom arbetarskyddet. Du lär dig mer om riskbedömning och utvecklande av säkerhetskulturen på arbetsplatsen.

Kursens innehåll:

• Vi bedömer läget inom arbetarskyddet på din egen arbetsplats och funderar tillsammans på förbättringsförslag

• Vi lär oss mer om myndighetstillsynen och samarbetet med företagshälsovården

• Vi bekantar oss med olika mätningar, arbetshygien och maskinsäkerhet

• Vi lär oss känna igen och bedöma de vanligaste kemiska ämnena och deras biverkningar

Mer information om de svenskspråkiga kurserna får du av ombudsmannen ansvarig för den svenska verksamheten Nina Wessberg,  nina.wessberg@teollisuusliitto.fi 

Fortsättningskurs i arbetarskydd del 1, Helsingfors 17.5-21.5.2021

Fortsättningskurs i arbetarskydd del 2, Murikka 11.10-15.10.2021

En kursansökningblanket gäller för veckorna 1 och 2 av kursen

Kursansökningsblankett PDF på svenska

Fortsättningkurs i arbetarskydd del 1 (Hagnäs) 17.05.2021 Hae kurssille
Fortsättningkurs i arbetarskydd del 2 (Murikka) 2.vko 11.10.2021