Fortsättningskurs för förtroendemän (5 + 5 dagar)

Den två veckor långa kursen stärker förtroendemannen i uppdraget, fördjupar förståelsen för hur arbetslivet fungerar, ger färdigheter för olika slag av lokala förhandlingar på den egna arbetsplatsen. På kursen övar vi olika situationer som stärker förtroendemannens kunskap effektivt och mångsidigt.

Kursens innehåll:

  • Vi lär oss lösa olika frågeställningar kring anställningsfrågor via olika exempel och övningar.
  • Vi fördjupar oss i företagsekonomi ur en förtroendemans synvinkel via ett bordsspel.
  • Vi övar muntlig kommunikation, vi lär oss söka information på Internet samt allmän fackföreningskunskap.

Mer information om de svenskspråkiga kurserna får du av ombudsmannen ansvarig för den svenska verksamheten Nina Wessberg,  nina.wessberg@teollisuusliitto.fi 

En kursansökningblanket gäller för veckorna 1 och 2 av kursen

Kursansökningsblankett PDF på svenska