Grundkurs i arbetarskydd (5 dagar)

Kursen ger dig de nödvändiga grunderna i arbetarskyddssamarbetet på arbetsplatsen samt ansvar, rättigheter och skyldigheter gällande arbetarskyddet. Du lär dig arbeta förebyggande i arbetarskyddsfrågor i samarbete med övrig arbetarskyddspersonal.

Kursens innehåll:

• Vi bekantar oss med lagstiftningen som reglerar arbetarskyddsarbetet och granskar förhållandet mellan arbete och hälsa.

• Vi studerar arbetsmiljön och vilka belastningsfaktorer är de mest allmänna.

• Vi lär oss känna igen och bedöma de vanligaste kemiska ämnena och deras biverkningar.

 

Mer information om de svenskspråkiga kurserna får du av ombudsmannen ansvarig för den svenska verksamheten Nina Wessberg,  nina.wessberg@teollisuusliitto.fi 

Kursansökningsblankett PDF på svenska