Mångsidig utbildning för arbetarskyddsfullmäktige

Arbetarskyddsuppdragen är mångfaldiga och krävande. Lyckligtvis finns det mångsidig undervisning på Murikka. 

  • Behärska baskunskaperna genom den en vecka långa grundkursen.
  • Skaffa dig mer kunskap som behövs i arbetarskyddet och öka din kännedom av hela arbetarskyddsorganisationen på en två veckor lång fortsättningskurs.
  • Komplettera enligt dina behov med kompletteringskurser inom arbetarskydd.
  • Ta även reda på din rätt att delta i Murikkas långvariga utbildning (en månad och tre månader).

Bekanta dig med kursutbudet!
 

Lagen om tillsynen över arbetarskyddet definierar utbildningsrätten för fullmäktige och vicefullmäktige

Lagen on tillsynen över arbetarskyddet förutsätter att arbetarskyddsfullmäktigen och dennes ersättare har rätt att få utbildning: ”Arbetsgivaren skall se till att arbetarskyddsfullmäktigen och dennes ersättare har möjlighet att för skötseln av sina samarbetsuppgifter få ändamålsenlig utbildning om de bestämmelser och anvisningar som gäller arbetarskyddet samt om andra frågor som hänför sig till skötseln av dessa uppgifter, med beaktande av deras erfarenhet och tidigare utbildning i arbetarskyddsfrågor. Arbetsgivaren och arbetarskyddsfullmäktigen samt fullmäktigens ersättare skall ta upp behovet av utbildning samt arrangemangen kring detta inom två månader från valet. Utbildningen får inte medföra kostnader eller inkomstbortfall för fullmäktigen eller ersättare.”

Arbetarskyddskurser och rätt till arbetsgivarens stöd

Arbetarskyddskurserna omfattas av arbetsgivarens stöd (se Kollektivavtal 47.3.1. Utbildning). Arbetarskyddsfullmäktige, deras ersättare, medlemmar i arbetarskyddskommissioner samt arbetarskyddsombud är berättigade till stödet. Läs mera av arbetsgivarens stöd och dess villkor!