YHDENVERTAISUUS TYÖPAIKALLA (3 pv)

Työnantajalla, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä, on oltava suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta on käsiteltävä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. (YhdenvertaisuusL 7§) 

Yhdenvertaisuus työpaikalla -kurssi saat perustietoa ja opit laatimaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Samalla saat tietoa, mitä on epätasa-arvoinen kohtelu ja kuinka menetellä syrjintätilanteissa. Lisäksi kurssilla käsitellään oikeustapauksia.

Kurssi sopii luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille, erilaisten yhteistyöelimien henkilöstöedustajille sekä kaikille yhdenvertaisuuden edistämisestä kiinnostuneille.

Kurssilla työnantajan tuki Teollisuusliiton sivuilta voit tarkistaa kuuluuko oman sopimusalasi koulutussopimukseen

Lisätietoja kurssista Juho Kasanen tai Heli Hokkanen, etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Yhdenvertaisuus työpaikalla 30.11.2020 Hae kurssille