PSYKOSOSIAALINEN KUORMITUS HALLINTAAN (3 PV)

Kurssi lisää tietämystä ja osaamista psykososiaalisen kuormituksen ehkäisystä ja hallinnasta työssä, psykososiaalisten riskien arvioinnista sekä työn voimavaroista ja niiden hyödyntämisestä omassa työssä.

Kurssin kohderyhmä: työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet sekä työsuojelutoimikunnan jäsenet

Kurssin sisältöä:

  • Pohditaan psykososiaalista kuormitusta aiheuttavia tekijöitä työssäa mietitään työhyvinvoinnin näkökulmaa kuormituksen hallinnassa.
  • Esitellään ja harjoitellaan psykososiaalisten vaarojen tunnistamista ja riskien arviointia.
  • Etsitään keinoja ja hyviä käytäntöjä kuormituksen ehkäisyyn, hallintaan ja työn sujuvoittamiseen omalle työpaikalle.

Kurssilla järjestökurssituen piiriin

Lisätietoja kurssista: Juha Vasara, etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

 

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun. 

Hakea voit pdf-lomakkeellakin, tässä linkki ohjeeseen