Studier för förtroendevalda 

Varje förtroendeuppdrag kräver specialkunskaper. När du blir vald till förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktige, blir ditt första uppdrag att ta reda på när du kan delta i en grundkurs. En fem dagars grundkurs ger grundförutsättningarna för uppdraget.

Det finns ändå mycket att lära sig. På fortsättningskurserna fördjupas ditt kunnande. Under de två veckor långa studierna är det möjligt att fördjupa av de nödvändiga kunskaperna ytterligare.  

Kompetensbehoven förändras. Olika arbetsmiljöer ställer också olika krav på intressebevakningen. Därför har Murikka ett brett utbud kompletteringskurser bland vilka förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige själv kan göra en studieplan. Utöver kurserna som i första hand har planerats för förtroendevalda lönar det sig att bekanta sig också med övrig utbildning som utvecklar arbetslivskunskaperna.

Gör upp en egen studieplan som baserar sig på dina kompetensbehov och intressen. Vi på Murikka hjälper dig. Kontakta oss!