En kompetent förtroendeman är stöttepelaren för ett rättvist arbetsliv

En förtroendeman bevakar mycket på en arbetsplats.  Att utbilda sig och utveckla sin egen kompentens är A och O för framgångsrik intressebevakning. Grundutbildningen för förtroendemän består av en grund- och fortsättningskurs.

  • Grundkursen för förtroendemän ger dig resurser för att komma i gång med ditt intressebevakningsarbete.
  • På en två veckor lång fortsättningskurs fördjupar du din kompetens, ökar dina kunskaper och lär dig goda arbetssätt för förtroendemän.
  • Löneteknikskursen ger goda färdigheter att bevaka och utveckla funktionsdugligheten av avlöningssystem samt att delta även i kompetensbedömningsarbete.
  • Förtroendemannens verksamhetsfält är brett och rollerna mångsidiga. Murikka har ett stort utbud kompletteringskurser med vilka du kan bygga din expertis enligt dina egna behov.
  • Du har rätt att med arbetsgivarens stöd delta också i Murikkas långvariga kurser (en månad och tre månader) som hjälper dig med att förstärka din roll som expert. 

Som förtroendeman är du berättigad till avlönad utbildning

Förtroendemannen och dennes ersättare har en i kollektivavtalet definierad rätt till utbildning som förutsätts för att uppdraget sköts på ett lyckat sätt. ”På arbetsplatserna ska man regelbundet – inom två månader efter att förtroendemannaperioden har inletts och därefter årligen – diskutera vilka mål som har satts eller ska sättas för förhandlingssystemet på arbetsplatsen och hur bra systemet fungerar. – – Samtidigt planerar man behovet av den utbildning förtroendemannen behöver för sitt uppdrag, tidtabellerna och målen.” (Kollektivavtal 43.4)

Förtroendemannakurserna omfattas av arbetsgivarens stöd (Kollektivavtal 47, Utbildning). Huvudförtroendemannen, vicehuvudförtroendemannen, förtroendemannen och viceförtroendemannen samt under vissa förutsättningar fackavdelningens ordförande är berättigade till stödet. Arbetsgivaren betalar ersättning för inkomstbortfall enligt genomsnittlig timförtjänst och måltidsersättning till institutet. Läs mera av arbetsgivarens stöd och dess villkor!

Bekanta dig med kursutbudet!