Fortsättningskurs i arbetarskydd (5 + 5 dagar)

Kursen fördjupar de egna färdigheterna inom arbetarskyddet. Du lär dig mer om risk-bedömning och utvecklande av säkerhetskulturen på arbetsplatsen.

Kursens innehåll:

• Vi bedömer läget inom arbetarskyddet på din egen arbetsplats och funderar tillsammans på förbättringsförslag och lär oss mer om myndighetstillsynen och samarbetet med företagshälsovården.

• Vi bekantar oss med olika mätningar, arbetshygien och maskinsäkerhet.

• Vi lär oss känna igen och bedöma de vanligaste kemiska ämnena och deras biverkningar

 

Mer information om de svenskspråkiga kurserna får du av ombudsmannen ansvarig för den svenska verksamheten Nina Wessberg,  nina.wessberg@teollisuusliitto.fi 

En kursansökningblanket gäller för veckorna 1 och 2 av kursen

Kursansökningsblankett PDF på svenska