Kansainvälisen yhteistyön koulutusohjelma (3+3+3+4+2 pv)

Koulutusohjelma on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja ammattiosastojen kansainvälisesti suuntautuneille toimijoille, erityisesti EWC-edustajille. Ohjelma toteutetaan neljän ay-opiston (JHL, Murikka, Aktiivi-Instituutti ja Kiljava) yhteistyönä.

Koulutusohjelma toteutetaan kolmena kolmen päivän opintojaksoina sekä ulkomaille suuntautuvana opintomatkana (4 pv). Lähijaksojen laajuus on yhteensä n. 100 oppituntia. Opiskelijat osallistuvat opintojaksoihin sekä työskentelevät ohjatusti ja itsenäisesti jaksojen välillä. Opiskelijat laativat myös noin 1,5 opintopisteen laajuisen projektityön, mikä käsitellään lopetusjaksolla Kiljavalla (2 pv).

Keskeinen sisältö:

  • Työmarkkinajärjestöjen kansainvälinen toiminta
  • Monikansalliset yritykset ja globaalit markkinat
  • Ylikansalliset yhteisöt ja ihmisoikeudet
  • Kansainvälinen yhteisölainsäädäntö
  • EWC-edustajan toiminta
  • EU ja ilmastonmuutos
  • Talous- ja sosiaalipolitiikka EU:ssa
  • EU-integraation historia ja tulevaisuus
  • Euroopan unionin päätöksenteko

Jaksojen ajankohdat:

JHL-opisto              10.-12.9.2018

Murikka-opisto      26.-28.11.2018

Aktiivi-Instituutti   tammikuu 2019 (aika tarkentuu myöhemmin)

Opintomatka          maaliskuu 2019 (aika tarkentuu myöhemmin)

Kiljavan opisto       huhti/toukokuu 2019 (aika tarkentuu myöhemmin)

Koulutusohjelmaan haetaan kuten normaalille kurssille. Kurssihakemuksen saat täältä.

Mikäli ansionmenetystä tulee, maksetaan Järjestökurssituki

Lisätietoja: Vesa Holappa, etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi