KUNTAVAIKUTTAJAN ABC -KURSSI (3 pv)

Kurssi on tarkoitettu kunnallisiin päätöksentekoelimiin valituille uusille luottamushenkilöille, kuten valtuutetuille ja lautakuntien jäsenille ja heidän varajäsenilleen. Uuden kuntapäättäjän on hyvä tuntea kunnallisen päätöksenteon taustalla oleva lainsäädäntö. Päättäjän tulee myös ymmärtää, mistä hän kantaa vastuuta.

Kurssilta saat perustietoa kunta-alan lainsäädännöstä, kuntataloudesta, toiminnan tavoitteista ja kunnan tulevaisuudennäkymistä. opit, miten perussopimukset ohjaavat kuntayhtymissä, mitä merkitsevät virkavastuu, salassapito, oikaisuvaatimus ja milloin olet esteellinen päättämään asioista.

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja opettaja Heli Hokkaselta (020 77 41511). Sähköposti: etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Kurssilla järjestökurssituki

Seuraavat kurssit: