RISKIEN ARVIOINTI 

- Työsuojelun täydennyskurssi (3 pv)

Kurssi antaa perusvalmiudet osallistua vaarojen selvittämiseen ja riskien arviointiin työpaikalla. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään, tunnistamaan ja arvioimaan työntekijöiden turvallisuudelle ja terveydelle aiheutuvat haitat ja vaarat yhdessä henkilöstön kanssa.

Kurssin kohderyhmä: työsuojeluvaltuutetut, varavaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet sekä työsuojelutoimikunnan jäsenet

Kurssin sisältöä:

  • Esitellään ja harjoitellaan menetelmiä ja toimintatapoja työn vaarojen tunnistamiseen ja riskien arviointiin.
  • Käsitellään eri tekijöille altistumista ja terveysriskien tunnistamista ja arviointia.
  • Pohditaan asenteisiin ja riskinottoon vaikuttamista työssä. 

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja opettajilta Juha Vasara tai Stig Sarlin, sähköposti etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Kurssilla työnantajan tuki

Tarkista kuuluuko kurssi sinun sopimusalalla työnantajan tuen piiriin  koulutussopimuset.

Riskien arviointi (PERUTTU) 24.02.2021 Hae kurssille
Riskien arviointi 15.11.2021 Hae kurssille