ENGLANNIN ALKEET TYÖELÄMÄSSÄ  (5 pv)

Kurssilla opitaan englanninkielistä työelämä- ja kokoussanastoa. Harjoitellaan kielellistä ilmaisutaitoa.

Kohderyhmä: henkilöt, jotka hallitsevat englannin kielen perusteet, mutta joiden työelämäsanasto kaipaa kohennusta

Kurssin sisältöä:

  • Keskustellaan omasta työstä ja elämästä.
  • Harjaannutaan keskustelemaan ja seuraamaan englanninkielistä puhetta.

Kurssilla järjestökurssituki

Lisätietoja: koulutussihteeri Sirpa Lähteenmäki, etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Englannin alkeet työelämässä 24.05.2021 Hae kurssille
Englannin alkeet työelämässä 25.10.2021 Hae kurssille