TYÖNTEKIJÄN SOSIAALITURVA (3 pv)

Kurssi lisää luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten tietotaitoja työntekijöiden sosiaaliturvasta. Saat edunvalvontatyösi tueksi runsaasti tietoa työttömyysturvasta, eläkeasioista ja mm. siirtymisestä työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeelle. Opit keskeisimpiä asioita muustakin sosiaaliturvasta, kuten perheeseen tai sairauteen liittyvistä menettelyistä tai kuntoutus ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksista. Kurssilla käsitellään aitoja opiskelijoiden esiin nostamia ongelmatilanteita.

Lisätietoja kurssin sisällöstä saat opettaja Heli Hokkaselta (020 77 41511). Sähköposti: etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Kurssilla järjestökurssituki

Työntekijän sosiaaliturva 19.04.2021 Hae kurssille
Työntekijän sosiaaliturva 18.10.2021 Hae kurssille