Työpaikkaohjaajien koulutus (3 pv)

Ammatillisen koulutuksen reformi astuu voimaan vuoden 2018 alusta. Sen seurauksena työpaikalla tapahtuvan oppimisen merkitys kasvaa ja työpaikoilla tarvitaan aiempaa enemmän työpaikkaohjaukseen sitoutuneita ihmisiä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu  työtekijöille, jotka oman työnsä ohella ohjaavat ja arvioivat ammatillisessa koulutuksessa opiskelevia koulutussopimus- tai oppisopimusopiskelijoita tai harjoittelijoita. Koulutus soveltuu myös muille yritysedustajille, joiden tehtävänä organisoida yrityksessä opiskelevien ohjaus.

Koulutuksen aikana saa hyvän kuvan ammatillisessa koulutuksessa tapahtuvista muutoksista työelämän näkökulmasta.

Lyhyesti työpaikkaohjaajan tehtävistä

 • Osallistuu ammattiin oppivan toteuttamissuunnitelman tekoon opiskelijan ja ammattiin oppivan ohjaavan opettajan kanssa
 • Esittelee työssäoppijan työyhteisön jäsenille
 • Perehdyttää ammattiin oppivan työympäristöön, -menetelmiin ja -välineisiin työturvallisuussäädösten mukaisesti
 • Ohjaa opiskelijaa työssäoppimisjakson tavoitteiden mukaisesti
 • Arvioi oppimisen edistymistä, ammattiin oppimisen onnistumista sekä mahdollisia ammattiosaamisen näyttöjä
 • Antaa opiskelijalle palautetta
 • Varmistaa ammattiin oppimisen laadukkaan ja turvallisen toteuttamisen

Kurssin sisältö

 • Ammatillisen koulutuksen reformi: mikä muuttuu, mikä säilyy
 • Työpaikan, oppilaitoksen ja opiskelijan välinen yhteistyö
 • Työpaikalla järjestettävän  koulutuksen ja tutkintotilaisuuksien suunnittelu
 • Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi
 • Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan osaamisen arviointi
 • Oman työpaikan ohjaussuunnitelman kehittäminen

Syksyn kurssia ei ole neuvoteltu työnantajan tuen piiriin millään sopimusalalla. Kurssi kuuluu järjestötuen piiriin.  

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Hannu Siltala ja/tai rehtori Vesa Holappa, etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi