ENGLANNIN ALKEET TYÖELÄMÄSSÄ  (5 pv)

Kurssilla opitaan englanninkielistä työelämä- ja kokoussanastoa. Harjoitellaan kielellistä ilmaisutaitoa.

Kohderyhmä: henkilöt, jotka hallitsevat englannin kielen perusteet, mutta joiden työelämäsanasto kaipaa kohennusta

Kurssin sisältöä:

  • Keskustellaan omasta työstä ja elämästä.
  • Harjaannutaan keskustelemaan ja seuraamaan englanninkielistä puhetta.

Kurssilla järjestökurssituki

Lisätietoja: koulutussihteeri Sirpa Lähteenmäki, etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

 

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun. 

Hakea voit pdf-lomakkeellakin, tässä linkki ohjeeseen