Kun työtön tai kokoaikaisesti lomautettu osallistuu ay-koulutukseen…

Teollisuusliiton työttömien jäsenten on mahdollista täyttää aktiivisuusedellytystään Murikan kursseilla! Meillä on useita kursseja, jotka vahvistavat ammatillisia valmiuksia tai edistävät yritystoimintaa ja näin täyttävät siis aktiivimallin edellytykset.

Tämän vuoden alussa aktiivisuusedellytyksen täyttämiseen hyväksyttäviä koulutuksia on lisätty. Aktiivisuutta kerryttäväksi opiskeluksi voidaan katsoa julkisesti valvotun oppilaitoksen (esim. kansanopiston kuten Murikka) järjestämä opiskelu, jonka ajalta jäsen saa ansiopäivärahaa.

• Työttömän on ennen kurssille hakeutumista tarkastettava TE-toimistosta, voiko opiskelun ajalta saada työttömyysetuutta. Kassa päättää aktiivisuuden kertymisen.

Sinun tulee siis hyvissä ajoin ennen kurssin alkamista ilmoittaa koulutuksesta TE-toimistoon sekä työttömyyskassaasi.

Lisätietoja aktiivisuusedellytyksistä: Teollisuusliiton työttömyyskassan sivuilta

Lisätietoja sopivista kursseista antavat Vesa Holappa, Murikka-opiston rehtori, puh. 050 379 0093 ja Sari Helminen, Teollisuusliiton koulutusasiantuntija, puh. 040 521 0970.

Huomioithan, että kursseille voi olla paljon osallistujia, joten mahdollisuutta osallistua kaikille kursseille ei voida taata.