Murikan koulutus ja aktiivisuusedellytys vuonna 2019

14.03.2019

Murikka-opisto ja Työväen Sivistysliitto TSL järjestävät koulutusta, joka täyttää aktiivisuusedellytystä. Työttömän on ennen kurssille hakeutumista tarkastettava TE-toimistosta, voiko opiskelun ajalta saada työttömyysetuutta. Jos etuutta voidaan maksaa, kurssi kerryttää aktiivisuutta.

Tämän vuoden alussa aktiivisuusedellytyksen täyttämiseen hyväksyttäviä koulutuksia on lisätty. Aktiivisuutta kerryttäväksi opiskeluksi voidaan katsoa julkisesti valvotun oppilaitoksen (esim. kansanopistot kuten Murikka, kansalais- tai työväenopistot) järjestämä opiskelu, jonka ajalta jäsen saa ansiopäivärahaa. Huhtikuun alusta myös ammattiliiton järjestämä työllistymistä tukeva toiminta voidaan ottaa huomioon aktiivimallin aktiivisuusehdossa. 

Työttömän työnhakijan tulee tarkistaa TE-toimistosta, miten opiskelu vaikuttaa työttömyysetuuden saamiseen. TE-toimisto antaa opiskelua koskevan työvoimapoliittisen lausunnon. Jos opiskelun ajalta voidaan maksaa työttömyysetuutta, se kerryttää aktiivisuutta. Ennen koulutuksiin ilmoittautumista pitää siis muistaa:

 • ilmoittaa koulutuksesta TE-toimistoon hyvissä ajoin
 • ilmoittaa koulutukseen osallistumisesta työttömyyskassaan

Murikka-opiston kurssit, joiden TE-toimisto ei katso olevan pelkästään kansalaisvalmiuksia antavia, kerryttävät aktiivisuutta. Murikalla on useita kursseja, jotka ovat ammatillisia valmiuksia tai yritystoimintaa edistäviä ja täyttävät siis aktiivimallin edellytykset. Alla aktiivisuusedellytystä kerryttäviä kursseja:

 • Ajatukset tekstiksi – kirjoittamisen peruskurssi (5 pv)
 • Hankalat vuorovaikutustilanteet edunvalvontatyössä (3 pv)
 • Hyvä lehtijuttu (5 pv)
 • Ihmissuhteet työpaikalla (5 pv)
 • Järjestötoimijan perusteet (5 pv)
 • Kansantalouden kurssi (3 pv)
 • Kokoustoiminta (5 pv)
 • Kotisivukurssi (2 pv)
 • Naiset toimijoina (3 pv)
 • Nostoapuvälinekurssi (2 pv)
 • Oppilaitostiedotuskurssi (2 pv)
 • Puheviestinnän perusteet (5 pv)
 • Some-kurssi (2 pv)
 • Tietotekniikan jatkokurssi (5 pv)
 • Tietotekniikan peruskurssi (5 pv)
 • Tietotekniikan täydennyskurssi (5 pv)
 • Työelämän englantia (5 pv)
 • Yhteiskuntavaikuttaminen (3 pv)

Huomioithan, että kursseille voi olla paljon osallistujia, joten mahdollisuutta osallistua kaikille ym. kursseille ei voida taata. Murikan koulutuskalenteria voit seurata täältä. Huomaa myös, että kaikki koulutuskalenterista löytyvät kurssit eivät täytä aktiivisuusedellytystä.

Tarkempaa tietoa ja ohjeita miten TE-toimisto ja työttömyyskassa aktiivisuuden kertymisestä ja työttömyysetuudesta päättävät saat joko Teollisuusliiton työttömyyskassan sivuilta tai Teollisuusliiton sivuilta

« Uutislistaukseen