Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin (OPPI-VA)

Monella on työssään hankaluuksia esimerkiksi kirjoittamisessa, matematiikassa tai vieraissa kielissä. Digitalisoituvassa maailmassa oppimisen vaikeudet voivat haitata työssä enemmän kuin ennen.

Murikka on mukana OPPI-VA –hankkeessa. Hankkeen tavoite on, että työpaikoilla uskalletaan puhua oppimisen vaikeuksista ja tuen tarpeesta. Hanke tarjoaa työpaikoille mahdollisuutta kokeilla erilaisiin työtehtäviin soveltuvia apuvälineitä. Esimerkiksi älypuhelimen sovellusten käyttö voi sujuvoittaa kaikkien työtä.

Hanke työpaikoille opetusta ja tukea sopivien sovellusten ja apuvälineiden käyttöön. Samalla se tukee työntekijöiden selviytymistä työn muutoksessa, kehittää työpaikkojen viestintää ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

Mitä hanke tarjoaa työpaikoille?

Hankkeeseen osallistuvilla työpaikoilla tehdään alku- ja loppukartoitukset, jotka antavat arvokasta tietoa työhön ja työyhteisöön liittyvistä tekijöistä sekä koetuista oppimisen esteistä. Alkukartoituksen perusteella kullekin työpaikalle kootaan työkalupakki sille sopivista apuvälineistä, ja työyhteisöt saavat testata välineitä ohjatusti.  Lisäksi hanke tarjoaa työyhteisölle kartoituksen pohjalta räätälöityä valmennusta.

Hankkeen päätoteuttajana on TSL. Osatoteuttajina asiantuntijapanoksensa hankkeen toimenpiteisiin tuovat Murikka-opisto, Erilaisten oppijoiden liitto, Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry ja Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus. Sidosryhmätukea antavat SAK, SEL, AKT ja PAM.

Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman valtakunnallisen hankkeen kesto on 2.1.2017 – 31.1.2019.

Juuri nyt haemme työpaikkoja tähän hankkeeseen, jossa suorittavaa työtä tekevät saavat apua oppimista ja työntekoa edistävien digivälineiden käyttöön.

Nopeimmat mahtuvat mukaan!