Kunnallisen luottamustehtävän perusteet (3 pv)

Kurssilla käsitellään kunnallisen luottamushenkilön hyvää työskentelytapaa. Tutustutaan ohjaavaan normistoon sekä toimintaympäristön haasteisiin.

Kohderyhmä: jäsenet, jotka toimivat kunnallisissa luottamustehtävissä

Kurssin sisältö:

  • Tutustutaan ohjaavaan lainsäädäntöön, kunnan päätöksentekojärjestelmään ja virkavastuun sekä esteellisyyden käsitteisiin.
  • Perehdytään siihen, miten kaava ohjaa kunnan kehitystä.
  • Opetellaan tulkitsemaan kunnan tilinpäätöstä.

Kurssin sisällöstä saat lisätietoja opettaja Heli Hokkaselta (020 77 41511). Sähköposti: etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

 

Kurssilla järjestökurssituki

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun.

Hakea voit pdf-lomakkeellakin, tässä linkki ohjeeseen.