Forsättningkurs för förtroendemän (5 + 5 dagar)

Den två veckor långa kursen stärker dig i ditt uppdrag som förtroendeman. Kursen fördjupar din förståelse för hur arbetslivet fungerar och ger färdigheter för olika slag av lokala förhandlingar på din egen arbetsplats. På kursen övar vi olika situationer från vardagen som stärker dig i din roll som förtroendeman.

Kursens innehåll:

• Vi lär oss lösa frågeställningar kring anställningsfrågor via olika exempel och övningar.

• Vi fördjupar oss i företagsekonomi ur en förtroendemans synvinkel.

• Vi övar muntlig kommunikation och lär oss söka information på Internet.

• Vi lär oss mer om kollektiv intressebevakning, integritet i arbetslivet och analyserar läget på våra egna arbetsplatser.

 

Mer information om de svenskspråkiga kurserna får du av ombudsmannen ansvarig för den svenska verksamheten Nina Wessberg,  nina.wessberg@teollisuusliitto.fi

Fortsättningskurs för förtroendemän del 1, Helsingfors 6.9-10.9.2021

Fortsättningskurs för förtroendemän del 2, Murikka 29.11-3.12.2021

En kursansökningblanket gäller för veckorna 1 och 2 av kursen

Industrifackets medlemmar gör sin kursansökan elektroniskt via Telmo. Alla kan bläddra i kurskalendern. Du ser kurstiderna när du skriver kursens namn i sökrutan

Kursansökningsblankett PDF på svenska