Fortsättningkurs i arbetarskydd (5 + 5 dagar)

Kursen fördjupar de egna färdigheterna inom arbetarskyddet. Du lär dig mer om riskbedömning och utvecklande av säkerhetskulturen på arbetsplatsen.

Kursens innehåll:

• Vi bedömer läget inom arbetarskyddet på din egen arbetsplats och funderar tillsammans på förbättringsförslag

• Vi lär oss mer om myndighetstillsynen och samarbetet med företagshälsovården

• Vi bekantar oss med olika mätningar, arbetshygien och maskinsäkerhet

• Vi lär oss känna igen och bedöma de vanligaste kemiska ämnena och deras biverkningar

Mer information om de svenskspråkiga kurserna får du av ombudsmannen ansvarig för den svenska verksamheten Nina Wessberg,  nina.wessberg@teollisuusliitto.fi

Fortsättningskurs i arbetarskydd del 1, Helsingfors 17.5-21.5.2021 (Inhiberad)

Fortsättningskurs i arbetarskydd del 2, Murikka 11.10-15.10.2021 

En kursansökningblanket gäller för veckorna 1 och 2 av kursen

Industrifackets medlemmar gör sin kursansökan elektroniskt via Telmo. Alla kan bläddra i kurskalendern. Du ser kurstiderna när du skriver kursens namn i sökrutan

Kursansökningsblankett PDF på svenska