Kansainvälisen yhteistyön koulutusohjelma (3+3+3+3+2 pv)

Koulutusohjelma on tarkoitettu luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja ammattiosastojen kansainvälisesti suuntautuneille toimijoille, erityisesti EWC-edustajille. Ohjelma toteutetaan neljän ay-opiston (JHL, Murikka, Aktiivi-Instituutti ja Kiljava) yhteistyönä.

Koulutusohjelma toteutetaan kolmena kolmen päivän opintojaksoina sekä ulkomaille suuntautuvana opintomatkana (3 pv). Lähijaksojen laajuus on yhteensä n. 100 oppituntia. Opiskelijat osallistuvat opintojaksoihin sekä työskentelevät ohjatusti ja itsenäisesti jaksojen välillä. Opiskelijat laativat myös noin 1,5 opintopisteen laajuisen projektityön, mikä käsitellään lopetusjaksolla Kiljavalla (2 pv).

Keskeinen sisältö:

  • Työmarkkinajärjestöjen kansainvälinen toiminta
  • Monikansalliset yritykset ja globaalit markkinat
  • Ylikansalliset yhteisöt ja ihmisoikeudet
  • Kansainvälinen yhteisölainsäädäntö
  • EWC-edustajan toiminta
  • EU ja ilmastonmuutos
  • Talous- ja sosiaalipolitiikka EU:ssa
  • EU-integraation historia ja tulevaisuus
  • Euroopan unionin päätöksenteko

Jaksojen ajankohdat:

Murikka-opisto      30.11.-2.12.2020

Aktiivi-Instituutti   12.-14.1.2021

JHL-opisto              23.-25.3.2021

Kiljavan opinto       21.-23.4.2021 matka Brysseliin

Kiljavan opisto       26.-27.5.2021

Koulutusohjelmaan haetaan kuten normaalille kurssille. Kurssihakemuksen saat täältä. Hakemusten tulee olla omassa liitossa 15.10.2020 mennessä.

Mikäli ansionmenetystä tulee, maksetaan Järjestökurssituki

Lisätietoja: Jari Toivo puh. 050 564 9020, etunimi.sukunimi@kio.fi