Kansainvälisen yhteistyön koulutusohjelma

Neljän ay-opiston yhdessä järjestämällä kurssilla tutustutaan Euroopan unionin päätöksentekoon ja historiaan. Kurssilaiset oppivat globaalien trendien merkit ja ilmastonmuutostilanteen ja sen merkityksen taloudelle ja työllisyydelle. Kurssilaiset saavat kuvan ay-liikkeen toiminnasta ja tavoitteista globaalilla tasolla. Kurssilla tutustutaan suomalaiseen puhekulttuuriin ja siihen, miten se heijastuu kansainvälisissä viestintätilanteissa.

Kohderyhmänä ovat työpaikkojen EWC-edustajat, kv-toimitsijat, ammattiosastojen kv-vastaavat ja ne, jotka harkitsevat eurooppalaisen ay-liikkeen koulutukseen osallistumista.

Koulutusohjelma toteutetaan kolmena kolmen päivän opintojaksoina, itsenäisinä tehtävinä sekä ulkomaille suuntautuvana opintomatkana.

Jaksojen ajankohdat:

– Murikka 30.5.-1.6.2022

– JHL-opisto 27.-29.9.2022

– Aktiivi-instituutti 1.-3.11.2022

– Kiljavan opisto/Brysselin alustava aika maaliskuu 2023

– Kiljavan opisto alustava aika huhtikuu 2023

Lisätietoja kurssista: murikka.kurssit@teollisuusliitto.fi