Järjestäjäkurssi 1 ja 2 (5 pv)

JÄRJESTÄJÄKURSSI 1: JÄRJESTÄMISTYÖN PERUSTEET (5 pv)

Järjestämistyö on ammattiosastojen perustehtävä. Sen avulla työntekijät saadaan toimimaan aktiivisesti yhdessä omien oikeuksiensa ja etujensa ajamiseksi. Järjestäjäkurssi I on suunnattu ammattiosastojen aktiiveille, jotka haluavat toimia järjestäjinä alueensa järjestämistiimissä. Opiskelijat valitaan järjestämistiimien alueelta.

Kurssilla varmistetaan, että osallistujilla on perustiedot ammattiliitosta ja sen toiminnasta. Mikä on ammattiliitto? Millainen on järjestäytynyt työpaikka? Mikä motivoi ay-toimintaan ja mikä saa perustamaan työpaikalla liitto-organisaation? Mikä on järjestäjän rooli järjestämistiimissä?

Kurssilla käydään läpi järjestämiskampanjoinnin työvälineet. Järjestämiskeskustelujen avulla opitaan, kuinka työntekijät saadaan sitoutumaan työpaikan edunvalvontatyöhön ja toimimaan yhdessä.

JÄRJESTÄJÄKURSSI 2: LIITTO-ORGANISAATION LUOMINEN TYÖPAIKALLE JA EDUNVALVONTA YHTEISVOIMIN (5 pv)

Vahva liitto rakentuu vahvasti järjestyneistä työpaikoista.  Teollisuusliitto vahvistuu, kun ammattiosastot pystyvät rakentamaan toimivia edunvalvontaorganisaatioita heikosti järjestäytyneille työpaikoille ja liiton toimintaan saadaan mukaan uusia jäseniä ja aktiiveja.

Järjestäjäkurssi II on tarkoitettu ammattiosastojen aktiiveille, jotka ovat käyneet järjestäjäkurssi I:n ja toimineet vapaaehtoisjärjestäjinä alueensa järjestämistiimissä.

Kurssilla jaetaan kokemuksia käytännön järjestämistyöstä ja etsitään lääkkeitä toiminnan esteiden ylittämiseksi. Opitaan tunnistamaan ja sitouttamaan työyhteisöjen johtohahmoja toimivan liitto-organisaation luomiseksi. Harjoitellaan taktiikoita, joilla työyhteisö saadaan toimimaan liittoyhteisönä ja ratkaisemaan edunvalvontakysymyksiä yhteisvoimin.

Kurssi syventää järjestäjän edellytyksiä kehittää ja hyödyntää omia järjestämistaitojaan ammattiosastossaan sekä alueensa järjestämistiimissä osana Teollisuusliiton valtakunnallista järjestämisorganisaatiota.

Järjestäjäkurssin 1. ja 2. osaan haetaan yhdellä hakemuksella. Lisätietoja kurssisisällöistä saat Veli Heino, etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun.

Hakea voit pdf-lomakkeellakin, tässä linkki ohjeeseen.