Järjestäjäkurssi 1 ja 2 (5 pv) Järjestäjäharjoittelu (16 vko)

Järjestäjäkurssit Järjestäjä 1 ja 2-kurssit muodostavat kokonaisuuden, joka antaa valmiudet toimia järjestäjänä ja toteuttaa järjestämiskampanjoita. Järjestäjän neljän kuukauden harjoittelu sisältää lisäksi kenttätyötä oman alueen järjestämistoimitsijan ohjauksessa. Ennen kurssihakemuksen täyttämistä ole yhteydessä alueesi järjestämistoimitsijaan. Huom! Järjestäjä 1 ja 2-kursseille haetaan yhdellä hakemuksella.
Kohderyhmä: luottamushenkilöt, jotka haluavat kehittää yhdessä tekemisen taitoja sekä aktiivit, joilla on halu ja tarve oppia kollektiivisen edunvalvonnan perustaitoja.

Järjestäjä 1 (5 pv)

Tavoitteena on oppia järjestämistyön perusteet, kuten järjestämiskeskustelu, edunvalvontakysymysten ja potentiaalisten johtohahmojen tunnistaminen sekä ensimmäiset kampanjataktiikat. Järjestäjiä rohkaistaan luomaan yhteyksiä järjestettävään työpaikkaan, he oppivat suunnittelemaan työtään ja raportoimaan tuloksista.

Järjestäjä 2 (5 pv)

Tavoitteena on oppia johtajuuden kehittämistä valmentamalla potentiaalisista johtohahmoista johtohahmoja ja tukea heitä toteuttamaan työpaikalla järjestämis- ja jäsenhankintatyötä. Kurssilla opitaan ryhmäytymisen menetelmiä ja järjestäjän toimintaa osana ryhmää. Lisäksi opitaan tekemään kampanja-analyyseja eri vaiheissa hyödyntämällä työpaikan tarkkaa kartoitusta.

Järjestäjäharjoittelu (16 vko)

Koostuu järjestäjä 1 ja 2-kurssien lisäksi kahdesta kenttäjaksosta, jossa toteutetaan valitulla työpaikalla edunvalvontakampanja järjestämistoimitsijan ohjauksessa sekä kahden päivän mittaisesta arviointi ja päätösjaksosta. Harjoittelun voi suorittaa myös opiskelija- tai tasa-arvotoimintaa tai ruotsinkielistä toimintaa painottaen.

Lisätietoja kurssisisällöistä Veli Heino, etunimi.sukunimi@teollisuusliitto.fi