Autoalan koulutus

AUTOALAN KAUPAN JA KORJAAMOTOIMINNAN TYÖEHTOSOPIMUS AUTOALAN KOULUTUSSOPIMUKSEN SOVELTAMINEN VUONNA 2021

Liittojen välillä on sovittu autoalan koulutussopimuksen mukaisesti sopimusala­ kohtaisesta soveltamisesta seuraavaa:

1. Koulutussopimuksen  2  ja  3 §:ien  mukaisesti  suoritettaessa  ansionmenetyk­sen korvausta maksetaan se tuntipalkkaiselle työntekijälle kulloinkin voimassa olevan keskituntiansion mukaisesti. Kuukausipalkkaisella työntekijällä korvausperuste on keskiansio.

Koulutussopimuksen, ammattiyhdistyskoulutus, 3 § 2 mom. tarkoittamien luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun osallistuessa työnantajan tuen piirissä olevalle kurssille suoritetaan korvattavaa kurssipäivää kohden ateriakorvaus määrältään 25,70 € vuonna 2021. Tämän koulutuslaitos laskuttaa suoraan työnantajalta.

Hyväksyttiin koulutussopimuksen 3 §:n 2 momentin työnantajan tuen piiriin kuuluvat kurssit vuodelle 2021 (liitteessä hyväksytyt kurssit selviävät sopimusalakohtaisesta esitteestä).

Lisäksi todettiin, että Teollisuusliitto järjestää vuonna 2021 järjestökursseja, joille osallistumista varten annettavasta työstä vapautuksesta sovitaan paikallisesti. Työnantajalla ei ole näihin kursseihin palkanmaksuvelvollisuutta.