Työntekijän sosiaaliturva (3 pv)

Kurssi lisää luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja -asiamiesten tietotaitoja työntekijöiden sosiaaliturvasta. Saat edunvalvontatyösi tueksi runsaasti tietoa työttömyysturvasta, eläkeasioista ja mm. siirtymisestä työkyvyttömyys- tai vanhuuseläkkeelle. Opit keskeisimpiä asioita muustakin sosiaaliturvasta, kuten perheeseen tai sairauteen liittyvistä menettelyistä tai kuntoutus ja uudelleenkoulutusmahdollisuuksista. Kurssilla käsitellään aitoja opiskelijoiden esiin nostamia ongelmatilanteita.

 

 

Kurssilla järjestökurssituki

Kurssiajat ja hakeminen

Teollisuusliiton jäsenet hakevat kurssille sähköisen haun, Telmon, kautta. Kaikki voivat selata koulutuskalenteria. Näet kurssiajat, kun kirjoitat hakuun kurssin nimen.  Lue ohje Telmon kautta hakuun.

Hakea voit pdf-lomakkeellakin, tässä linkki ohjeeseen.